PRGARIJA_LOGO-24

Občni zbor PGD Zasip

V soboto, 19.1.2019 ob 19. uri vabljeni na 113. občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Zasip, ki bo potekal v kulturnem domu v Zasipu. 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav gostov
 2. Izvolitev organov občnega zbora
 • Delovno predsedstvo in dveh članov predsedstva
 • Zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
 • Verifikacijska komisija
 1. Poročilo organov o delu društva v letu 2018
 • Poročilo predsednika
 • Poročilo poveljnika
 • Poročilo mladinske komisije
 • Poročilo komisije za delo s članicami
 • Poročilo tajnika
 • Poročilo blagajnika
 1. Poročilo nadzornega odbora
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Razprava na poročila in potrditev  poročil
 4. Program dela in finančni načrt za leto 2019
 5. Podelitev značk za dolgoletno službovanje in drugih priznanj
 6. Razno

 

NA POMOČ!

Upravni odbor PGD Zasip

Share post :

Facebook
Twitter
LinkedIn