PRGARIJA_LOGO-24

Javni natečaj za izbor najlepših fotografij

Kulturno-umetniško društvo Zasip (KUD Zasip) in Turistično društvo Zasip (TD Zasip) razpisujeta javni natečaj za izbor posnetkov z naslovom “Podobe raja nekoč in danes”.

Namen javnega natečaja je zbiranje starih in novih podob naše vasi, ki jih bosta društvi objavili na svojih socialnih omrežji ter jih uporabljala za namen promocije, oglaševanje in dekoracije.

Predmet javnega natečaja so fotografije, ki se tematsko nanašajo na območje KS Zasip, vsebinsko pa lahko zajemajo karkoli je po mnenju avtorja originalno za lokalno skupnost (naravne in kulturne znamenitosti, prebivalce, detajle, kulinariko, tradicijo ipd.). Avtorji lahko na natečaj oddajo do 10 fotografij z najmanjšo resolucijo 300 dpi. Vsaka fotografija naj bo označena z naslovom, letnico nastanka in kratko vsebino fotografije. K fotografiji/jam naj avtorji oz. lastniki dopišejo tudi svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov) in izjavo o strinjanju s pogoji natečaja ter avtorstvu prijavljenih fotografij. Pogoji razpisa in obrazci bodo objavljeni na spletni strani www.zasip.si in socialnih omrežjih, lahko pa nas kontaktirate preko info@zasip.si in vam jih pošljemo preko elektronske pošte.

 Strokovna komisija bo izbrala najlepše in najbolj zanimive fotografije za razpisano tematiko in jih nagradila.

Nagrajene fotografije se bodo uporabile za izdelavo razglednic, za objave na socialnih omrežjih, na plakatih, prospektih in ostalem promocijskem materialu. KUD in TD Zasip se zavezujeta, da bodo slike v vseh objavah ustrezno označene z imenom avtorja. Vse fotografije, ki bodo prispele na natečaj, bomo shranili v arhivu društev.

Prijavitelji morajo svoje prijave oddati po pošti na naslov preko elektronske pošte na info@zasip.si najkasneje do 20. 4. 2021. 

Obrazec 1

Obrazec 2

Vabljeni k sodelovanju!

TD in KUD Zasip

 

Share post :

Facebook
Twitter
LinkedIn