Local sights

Local sights

Experience the unspoilt nature of Bled in the world-famous Vintgar gorge, located just behind the village.

The nicely renovated parish church is located in the eastern part of the village.
The Church of St Catherine is located on a scenic viewpoint.
The construction of the Holy Trinity Church in Sebenje was funded by Anna Marie, Countess of Thurn and Valsássina, in 1606.
Even though in the past few decades Zasip has greatly increased in size and many older houses have adopted a new appearance, visitors can still experience the old spirit of the village.

Services in Zasip

Look at the local offer in Zasip.

Turistično vodenje na primeru Zasipa

PREDSTAVITEV ZASIPA

V tem poglavju so predstavljene splošne značilnosti Zasipa, zgodovina Zasipa, naravna in kulturna dediščina ter prireditve in družabno življenje. V poglavju je napisano besedilo, ki ga turistični vodnik lahko uporabi pri svojem vodenju skozi Zasip.

Splošne značilnosti :

Pri splošnih značilnostih Zasipa smo se osredotočili na lego, relief, podnebje, rastlinstvo in živalstvo, poselitev, rabo tal, gospodarstvo, prometne povezave, kulinariko in znane osebnosti. Tu je predstavljen splošen oris Zasipa, da si gostje lažje predstavljajo, kje se nahajajo in spoznajo nekaj več o samem kraju.

 

Contact:

info@zasip.si

Scroll to top