PRGARIJA_LOGO-24.png

Cerkev sv. Janeza Krstnika

Farna cerkev se nahaja v vzhodnem delu vasi in je lepo obnovljena. Posvečena je zavetniku župnije, svetemu Janezu Krstniku. Današnjo, baročno podobo je dobila leta 1778 in bila posvečena leta 1792. Kakšna je bila cerkev prej, ne vemo, lahko pa domnevamo, da manjša in skromnejša. Notranjost bogatijo baročni oltarji, ki jih krasijo slike znamenitega kranjskega slikarja Leopolda Layerja.

Glavni oltar je posvečen Janezu Krstniku, zato osrednja slika uprizarja Janezov krst. Na levi strani je kip svetega Petra s ključi in na desni kip svetega Pavla s knjigo.

Levi stranski oltar je posvečen Marijinem vnebovzetju. Na straneh stojita kipa Marijinih staršev Joahima in Ane. Tako kot glavni oltar, izhaja iz konca 18. stoletja.

Desni stranski oltar pa je mlajši in je posvečen Ignaciju Lojolskem. Na njegovi levi je kip svetega Antona Puščavnika, na desni pa svetega Miklavža. Oltar je leta 1803 dal postaviti domačin Urban Krivic, ki je bil takrat dekan v Gorjah. Na levo ob vhodu v cerkev pa se nahaja kamnit relief s podobo viteza Lamberga.

Gallery

Cerkev sv. Janeza Krstnika