PRGARIJA_LOGO-24.png

Cerkev Sv. Trojice v Sebenjah

Gradnjo je financirala Radovljiška grofica Ana Marija Thurn Valsassina leta 1606. Sprva je obsegala le kapelo, brez zvonika, kasneje pa so prizidali še lopo pred cerkvijo. Sprva je spadala pod Radovljico, nato Gorje, nazadnje pa od leta 1970 pod župnijo Zasip. Največja znamenitost te cerkve pa je manjši zvon, ki je najstarejši mali zvon na Gorenjskem. Izhaja iz 15. ali celo 14. stoletja in naj bi bil prinesen iz Tirolske. Prav njegova starost ga je rešila usode drugih zvonov v času prve svetovne vojne, ko ji je država zaplenila zaradi potreb po barvnih kovinah.

Gallery

Cerkev Sv. Trojice v Sebenjah