PRGARIJA_LOGO-24.png

Geografija

DOŽIVITE ZASIP

Doživite idilični Zasip skozi športne aktivnosti in druga doživetja, ki jih Zasip kot kraj ponuja v vsej svoji lepoti. Preberite več

Geografija

Zasip leži na severozahodnem delu Slovenije, v občini Bled. Na severu po reki Radovni meji na občino Jesenice, na vzhodu po reki Savi Dolinki na občino Žirovnica, na zahodu po železniški progi Jesenice – Nova Gorica na občino Gorje in na jugu na krajevno skupnost Bled. Severni del obsega hrib Hom, južni del pa sega v polja Blejskega kota. Vas leži na morenah, ki jih je ustvaril bohinjski ledenik. Vzhodno ob reki Savi leži močvirnata Piškovca. Dostop je možen iz smeri Bleda, iz smeri Brega čez most v Piškovci in na zahodu po Cesti v vintgar ali iz Podhoma. Podnebje je zmerno celinsko, zaradi malce dvignjene lege pa se zgodi, da so nižje ležeči predeli v megli, v Zasipu pa sije sonce. Tip naselja je v osnovi gručast, kar se najlepše vidi v najstarejšem delu vasi, okrog cerkve Janeza Krstnika.